top of page

ÖPPET KURSPROGRAM

Fästpunkt 1

Vad ingår?

 • Kurslitteratur och material

 • Lunch samt fika fm eller em

 • Extra fika vid heldag

 • Tillgång till lärportal med material, övningar och tester

 • Mentorskap 2 timmar mellan eller efter efter träffarna

 

 

Allmänna villkor

 • Vid tre och fler anmälda ges 10 % rabatt för de tillkommande deltagarna. Lagstadgad moms tillkommer.

 • Anmälan senast två veckor före kursstart

 • Anmälan är bindande.

 • Fakturering 1 vecka före kursstart.
  Betalningsvillkor 30 dagar.

 • Vid färre än 3 deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

 • För avbokningsregler och fullständiga försäljningsvillkor se länken nedan.

12/06/2016

Intensivkurs 4 heldagar i Malmö

9 960 kr exkl moms

Affärs- och ekonomistyrning Bas ger dig ökad kunskap om ekonomiska samband och olika aktiviteters inverkan på resultat och lönsamhet. Du lär dig mer om koppling mellan strategi, affärsplan, budget, affärer samt verksamhets- och ekonomistyrning. Mer info.

17/06/2016

Intensivkurs 5 heldagar i Malmö

12 960 kr exkl moms

Affärs- och ekonomistyrning Plus är en påbyggnadskurs som stärker din färdighet att styra och utveckla en affärsverksamhet. En praktisk managementkurs för dig i karriären som kombinerar hårda finansiella styrmedel med hållbarhetsperspektiv. Mer info.

28/06/2016

Intensivkurs 2 heldagar i Malmö

6 960 kr exkl moms

Kursen Kompetensekonomi Bas ger dig ökad kunskap om hur du kan skapa en strukturerad och effektiv kompetensförsörjning. Vi ger dig verktyg för att analysera kompetensbehov, göra kompetensplaner och hitta rätt aktiviteter. Mer info.

16/05/2016

Intensivkurs 2 heldagar i Malmö

6 960 kr exkl moms

Kursen ger dig kunskaper för att stödja styrelsens strategiarbete och ledningens arbete att verkställa detta med fokus på ledarskap och struktur. Du får även kunskaper och en praktisk tolkning av de förändringar som behövs för att utvecklingen av ledningssystem skall få full verkan (ISO- eller andra certifieringar). Mer info.

23/05/2016

Intensivkurs 2 heldagar i Malmö

6 960 kr exkl moms

Kursen ger dig ökad kunskap om hur du kan leda, driva, styra och utveckla en verksamhet genom ett medvetet och strukturerat beslutsfattande. Mer info .

Please reload

Fästpunkt 2
Fästpunkt 3
Fästpunkt 4
Fästpunkt 5
bottom of page