top of page

Från strategi till hållbara operativa resultat

Vad vill du med din verksamhet?
Vill du nå en tryggad försörjning eller kanske en dag kunna sälja verksamheten.
Oavsett vilken din ambition är så kommer du att behöva utveckla och stärka din verksamhet kontinuerligt.
 
Vi har tagit fram ett utvecklingsprogram som kopplar analys och strategi till hållbara operativa resultat. Programmet vänder sig främst till mindre och medelstora företag.
 
Baserat på ett antal faser och steg arbetar vi med konsultation, lärande och processledning för att säkerställa framgång över tid.

Lärfokus erbjudande och tjänster

Vi erbjuder tjänster i form av konsultation, utbildning och processledning inom:

 
  • Strategi, affärs- och verksamhetsutveckling
  • Management och kompetensekonomi
  • Chef- och Ledarskap
 
Genom lärande, tillämpning och reflektion når vi utveckling och mätbara resultat.
Våra insatser stärker självförtroende, handlingskraft och förändringsförmåga.
 
Våra individuella program vänder sig främst till dig som är chef och ledare med operativt ansvar. Program för organisation baseras på insatser anpassade till verksamheten och riktar sig främst till små och medelstora företag.

Vår utvecklingstrappa

Lärfokus konsult- och utbildningstjänster för organisation och individ är indelade i program som baseras på en utvecklings-trappa i fyra nivåer från insikt till kompetens.
 
Nivåerna för utbildning har en struktur och utformning som även harmoniserar med det nationella kvalifikationssystemet SeQF. 
bottom of page