top of page

Affärsekonomi Plus

Påbyggnadskurs med fokus på verksamhetsstyrning
Management för chef och ledare

En kurs för dig som är ny chef, operativ chef eller ledare inom affärsdrivande verksamhet och behöver fördjupade kunskaper och färdigheter inom praktisk verksamhets- och ekonomistyrning.

KURSENS SYFTE, MÅL OCH INNEHÅLL

Syfte och mål
Du får fördjupade kunskaper och färdigheter inom ekonomi- och verksamhetsstyrning som stärker din förmåga att leda, driva, styra och utveckla en verksamhet. Du stärker din förmåga att kunna analysera en organisation samt föreslå förbättringar och förändringar baserat på olika finansiella scenarion. 
Innehåll
  • Nulägesanalys

  • Målstyrning och affärsplanering

  • Fördjupad ekonomistyrning

  • Verksamhetens finansiering

  • Hållbarhetsperspektivet

  • Projekt och investeringar

  • Praktikfall och affärssimulering

 
Nivå
Kursen är på en färdighetsnivå vilket innebär att den ger färdigheter i ämnet vilket innebär att du kan utföra olika moment.
Förkunskaper

Förkunskapskrav motsvarande Bas-kursen.

​Tidsramar

Den effektiva kurstiden är normalt 6 dagar.

Beroende på upplägg studietakten kan kurslängden variera. Om kursen genomförs över en längre period rekommenderar vi 6-12 träffar under 6-24 veckor.

Påbyggnad
Vill du lära mer och öka dina färdigheter och din kompetens rekommenderar vi Affärsekonomi Pro.

​MER OM PEDAGOGIK OCH METODIK

​Vi genomför program och kurser i intensiv form eller över längre tidsperioder. En stor fördel med att fördela utbildningen över tid är att du når ett effektivtare lärande. Du som deltagare får då möjlighet att reflektera över nya kunskaper, tillämpa dem i din egen verklighet och förstärka resonemanget vid nästa lärtillfälle.
 
Utbildningen kan genomföras som öppen kurs med fysiska träffar, webbaserad distanskurs eller i individuellt skräddarsydd och verksamhetsanpassad form.
Oavsett leveransform varvas teori med diskussioner, övningar och praktikfall som relateras till din verklighet och erfarenheter. I Bas, Plus- och Pro-utbildningarna har du även tillgång till mentorskap och stöd via vår lärportal där det finns material och interaktiva tester.
bottom of page