top of page

Affärsekonomi Pro

Fördjupningskurskurs med fokus på verksamhetsstyrning
Management för chef och ledare
En kurs för dig som är ny chef, operativ chef eller ledare inom affärsdrivande verksamhet och behöver utveckla dina färdigheter och din kompetens inom praktisk verksamhets- och ekonomistyrning.

KURSENS SYFTE, MÅL OCH INNEHÅLL

Syfte och mål
Du får färdigheter och kompetens kring kring verksamhets- och ekonomistyrning som stärker din förmåga att leda, driva, styra och utveckla en verksamhet.
Du kan analysera en verksamhet utifrån strategi, organisation och management, föreslå och genomföra förbättringar och förändringar baserat på olika finansiella scenarion.
Innehåll
Kursen är en individuell fördjupning inom strategi och verksamhetsutveckling med anpassning till dig och situationer i din verksamhet.
 
Nivå
Kursen är på en kompetensnivå vilket innebär att den ger förtrogenhet för ämnet.

 

Förkunskapskrav motsvarande Plus-kursen.
Tid
Den effektiva kurstiden är normalt 12 dagar.
Beroende på upplägg studietakten kan kurslängden variera. Om kursen genomförs över en längre period rekommenderar vi 12 träffar under 12 månader.
Påbyggnad
Påbyggnad med individuellt anpassade insatser.

​MER OM PEDAGOGIK OCH METODIK

​Vi genomför program och kurser i intensiv form eller över längre tidsperioder. En stor fördel med att fördela utbildningen över tid är att du når ett effektivtare lärande. Du som deltagare får då möjlighet att reflektera över nya kunskaper, tillämpa dem i din egen verklighet och förstärka resonemanget vid nästa lärtillfälle.
 
Utbildningen kan genomföras som öppen kurs med fysiska träffar, webbaserad distanskurs eller i individuellt skräddarsydd och verksamhetsanpassad form.
Oavsett leveransform varvas teori med diskussioner, övningar och praktikfall som relateras till din verklighet och erfarenheter. I Bas, Plus- och Pro-utbildningarna har du även tillgång till mentorskap och stöd via vår lärportal där det finns material och interaktiva tester.
bottom of page