top of page

Affärsekonomi Bas

Grundkurs med fokus på verksamhetsstyrning
Management för chef och ledare
En kurs för dig som är ny chef, operativ chef eller ledare inom affärsdrivande verksamhet och behöver grundläggande kunskaper inom praktisk verksamhets- och ekonomistyrning.

KURSENS SYFTE, MÅL OCH INNEHÅLL

Syfte och mål
Du får ökade kunskaper kring verksamhets- och ekonomistyrning som stärker din förmåga att leda, driva, styra och utveckla en verksamhet.
Innehåll
 • Verksamhetens förutsättningar
 • Verksamhetens uppbyggnad
 • Affärs- och verksamhetsplanering
 • Verksamhetsstyrning
 • Ekonomistyrning
  • Ekonomiska begrepp och samband
  • Budgetering och resultatplanering
  • Produktkalkylering och prissättning
  • Affärstransaktioner
  • Resultat- och balansräkning
  • Nyckeltal och KPI
  • Grundläggande finansiell analys
 • Övningar och konsekvensanalyser
 • Affärssimulering
 
Nivå
Kursen är på en kunskapsnivå vilket innebär att den ger fakta och förståelse för ämnet.
Det är inga förkunskapskrav. 
Tid
Den effektiva kurstiden är normalt 4 dagar.
​Beroende på upplägg studietakten kan kurslängden variera. Om kursen genomförs över en längre period rekommenderar vi 4-8 träffar under 4-16 veckor.
Påbyggnad
Vill du lära mer och öka dina färdigheter och din kompetens finns Affärsekonomi Plus och Pro.

​MER OM PEDAGOGIK OCH METODIK

​Vi genomför program och kurser i intensiv form eller över längre tidsperioder. En stor fördel med att fördela utbildningen över tid är att du når ett effektivtare lärande. Du som deltagare får då möjlighet att reflektera över nya kunskaper, tillämpa dem i din egen verklighet och förstärka resonemanget vid nästa lärtillfälle.
 
Utbildningen kan genomföras som öppen kurs med fysiska träffar, webbaserad distanskurs eller i individuellt skräddarsydd och verksamhetsanpassad form.
Oavsett leveransform varvas teori med diskussioner, övningar och praktikfall som relateras till din verklighet och erfarenheter. I Bas, Plus- och Pro-utbildningarna har du även tillgång till mentorskap och stöd via vår lärportal där det finns material och interaktiva tester.
bottom of page