top of page

Utbildningsprogram för

chef och medarbetare

 

Lärfokus utbildningsprogram stärker din förmåga att leda, driva, styra och utveckla verksamheter. Du får en helhetsbild kring strategi, management och ledarskap baserat på utmaningar och målsättningar med koppling ner till vardagens praktiska göromål.

 

Våra utbildningsprogram anordnas främst i skräddarsydda och verksamhetsanpassade former men vi erbjuder även öppna kurser och individuella distanskurser inom utvalda områden.

Våra program består av fyra nivåer i en tydligt definierad utvecklingstrappa. Nivåerna Intro, Bas, Plus och Pro definierar vilket resultat av lärandet som utbildningen ger - insikt, kunskap, färdighet eller kompetens.

Utbildningar på Intro- och bas-nivå vänder sig till en bred grupp av medarbetare medan Plus och Pro främst vänder sig till dig som är operativ chef och ledare alternativt har en sälj- eller konsultroll där du vill stärka din förståelse för kundernas utmaningar.

4 nivåer

Ta ett steg i taget eller ett jättekliv

Intro

Introduktionskurser ger insikt och grundläggande kunskap

om begrepp och modeller.

Bas

Bas-kurser ger fördjupade kunskaper om begrepp, modeller och metoder.

Plus

Plus-kurser ger färdighet att arbeta med analyser, planering, genomförande och utvärdering.

Pro

Pro-kurser ger kompetens att arbeta med utveckling av verksamheten.

Metodik och pedagogik

Oavsett leveransform varvas teori med diskussioner, övningar och praktikfall som relateras till din verklighet och erfarenheter.

 

I Bas, Plus- och Pro-utbildningarna har du tillgång till mentorskap och stöd från handledaren under hela din utbildning. Du kan ställa frågor under tiden du lär och utvecklas. Via vår lärportal når du även extra aterial och interaktiva tester.

 

Program och kurser genomförs normalt över en längre period för att nå ett effektivt lärande. Du får då som deltagare möjlighet att reflektera över nya kunskaper, tillämpa dem i din egen verklighet och förstärka resonemanget vid nästa lärtillfälle.

 

Lärandet baseras på ett pedagogiskt förhållningssätt som kallas 4F vilket står för Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet vilket motsvarar nivåerna Kunskap, Färdighet och Kompetens inom SeQF.

bottom of page