top of page

Kompetensekonomi Bas

Grundkurs med fokus på kompetensförsörjning
Management för chef och ledare
En kurs för dig som är ny chef, operativ chef eller ledare inom affärsdrivande eller offentlig verksamhet och behöver en grundläggande kunskap och förståelse för effektiv kompetensförsörjning.

KURSENS SYFTE, MÅL OCH INNEHÅLL

Syfte och mål
Du får ökade kunskaper om hur du kan skapa en strukturerad och effektiv kompetensförsörjning.
Vi ger dig modeller och konkreta verktyg för att analysera kompetensbehov, göra kompetensplaner och hitta rätt aktiviteter.
Innehåll
 • Kompetensbegrepp

 • Externa och interna drivkrafter

 • Olika typer av kompetensförsörjning

 • Struktur- och humankapital

 • Nytta för organisation och individ·

 • Modeller för kompetensekonomi

 • Kärn- och stödkompetenser

 • Koppling till organisation/processer

 • Kompetensanalys

 • Kompetensplanering

 • Kompetenstrappa

 • Kompetensutveckling

 • Genomförande och Utvärdering

 • Förvaltning

 • Integration med skola och utbildning

 • SeQF som verktyg för informellt lärande

 
Nivå
Kursen är på en kunskapsnivå vilket innebär att den ger fakta och förståelse för ämnet.
Det är inga förkunskapskrav. 
Tid

Den effektiva kurstiden är normalt 2 dagar.

Beroende på upplägg studietakten kan kurslängden variera.

Om kursen genomförs över en längre period rekommenderar vi 2-4 träffar under 2-8 veckor.

Påbyggnad
Vill du lära mer och öka dina färdigheter och din kompetens finns Kompetensekonomi Plus och Pro.

​MER OM PEDAGOGIK OCH METODIK

​Vi genomför program och kurser i intensiv form eller över längre tidsperioder. En stor fördel med att fördela utbildningen över tid är att du når ett effektivtare lärande. Du som deltagare får då möjlighet att reflektera över nya kunskaper, tillämpa dem i din egen verklighet och förstärka resonemanget vid nästa lärtillfälle.
 
Utbildningen kan genomföras som öppen kurs med fysiska träffar, webbaserad distanskurs eller i individuellt skräddarsydd och verksamhetsanpassad form.
Oavsett leveransform varvas teori med diskussioner, övningar och praktikfall som relateras till din verklighet och erfarenheter. I Bas, Plus- och Pro-utbildningarna har du även tillgång till mentorskap och stöd via vår lärportal där det finns material och interaktiva tester.
bottom of page