top of page

Nya utmaningar?

Lärfokus är din kompetenspartner för ett gränslöst lärande.

Vi erbjuder individuell utveckling inom ledarskap och verksamhetsutveckling.

 

Med utbildning kombinerat med aktivt mentorskap stärker vi din förmåga att skapa resultat.

AKTUELLA KURSER OCH UTBILDNINGAR

FÖR CHEFER, LEDARE OCH MEDARBETARE
möte

Affärsekonomi Bas ger dig ökad kunskap om ekonomiska samband och olika aktiviteters inverkan på resultat och lönsamhet.

 

Du lär dig mer om koppling mellan strategi, affärsplan samt verksamhetsstyrning.

Affärsekonomi

Bas

Diskutera Numbers

Affärsekonomi Plus stärker din förmåga att styra och utveckla en affärsverksamhet.

 

En praktisk managementkurs för dig i karriären som kombinerar hårda finansiella styrmedel med hållbarhetsperspektiv.

Affärsekonomi

Plus

Young Consultant

Kompetensekonomi Bas ger dig ökad kunskap om hur du kan skapa en strukturerad och effektiv kompetensförsörjning. 

 

Vi ger dig verktyg för att analysera kompetensbehov, göra kompetensplaner och hitta rätt aktiviteter.

Kompetensekonomi

Bas

KONSULTATION, LÄRANDE OCH PROCESSLEDNING

VI ÄR MED DIG HELA FÖRÄNDRINGSRESAN
Vi erbjuder konsultation och rådgivning inom affärs-, verksamhets- och kompetensutveckling.

KONSULTTJÄNSTER

Genom effektivt lärande bidrar vi till stärkt kompetens, en god arbetsplats och ökad konkurrenskraft.

LÄRANDE OCH UTBILDNING

Vi tar ett helhetsansvar och ger stöd i olika utvecklingsfaser med rådgivning, mentorskap eller projektledning.  

PROCESSLEDNING

UTBILDNINGSPROGRAM SOM STIMULERAR

VI GÖR DET TILLSAMMANS
Identifiera din potential
och att ta ut riktningen.

STRATEGI

Lägg det strukturella
pussel som är ett led i att realisera din strategi.

MANAGEMENT

Skapa en genomtänkt, strukturerad och effektiv kompetensförsörjning.

KOMPETENSEKONOMI

Utveckla ett ledarskap
och medarbetarskap som säkerställer framgång.

CHEF OCH LEDARSKAP

AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING

SIMULERING ÄR ETT SÅVÄL EFFEKTIVT SOM ROLIGT LÄRANDE

Reagens Affärssimulering

Vi använder även Reagens Affärssimulering. Du får driva en mindre affärsverksamhet med dess olika utmaningar. Det är ett utmärkt verktyg för att öka den affärsmässiga kompetensen i företaget och ger ett helhetsperspektiv som är svårt att nå med vanlig undervisning.

 

Reagens pedagogik baseras på simulering av verkliga situationer med lättförståeliga och flexibla modeller. Team-baserat lärande och ”learning by doing” är viktiga ingredienser i Reagens verktyg som gör det såväl inspirerande som roligt att lära.

 

Med Reagens effektiviseras lärprocessen och därmed värdet av kompetensutveckling.

bottom of page