top of page
Ledningssystem och affärsutveckling Bas
Grundkurs med fokus på verksamhetsstyrning
Management för chef och ledare

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är ny chef, operativ chef eller ledare inom affärsdrivande verksamhet och behöver en grundläggande kunskap och förståelse för praktisk verksamhets- och ekonomistyrning.

 

Kursen vänder sig även till dig som har en sälj- eller konsultroll och vill stärka din förståelse för kundernas utmaningar.

 

 

Vad lär du dig?

Kursens syfte är att stärka din förmåga att leda, driva, styra och utveckla en verksamhet genom tydlig planering, styrning och uppföljning av  verksamheten. Det handlar om att stödja styrelsens strategiarbete och ledningens arbete att verkställa detta med fokus på ledarskap och struktur.

 

Kursen ger dig specifikt kunskaper och en praktisk tolkning av de förändringar som behövs för att utvecklingen av ledningssystem skall få full verkan (ISO- eller andra certifieringar).

 

 • Ägardirektivet, strategin och affärsplanen

 • Definition av
  - ledarskap

  - ledningssystem

 • Genomgång av ISO-modellen

 • Information kring nyheterna i ISO 2015

 • Genomgång av vilka förändringar i organisationen som krävs för att ledningssystemet och certifieringen skall få någon verkan i termer av:
  - Ägardirektiv

  - Styrelseutveckling
  - VD-stöd
  - Ledningsgruppsutveckling
  - Chef- medarbetarutveckling
  - Medarbetarutveckling

 

Vi använder oss av reflektion och dialog och strävar att skapa ett praktiskt angreppssätt på utmaningen att få ett ledningssystem att fungera. Stor vikt lägges vid deltagarnas egna erfarenheter och utmaningar.

 

 

Lärnivå

Kunskap.

 

Inga förkunskapskrav.

 

 

Tidsramar

Den effektiva kurstiden är normalt 2 dagar.

 

Beroende på upplägg studietakten kan kurslängden variera.

Om kursen genomförs över en längre period rekommenderar vi 2-4 träffar under 2-8 veckor.

 

Vi genomför program och kurser i intensiv form eller över längre tidsperioder. En stor fördel med att fördela utbildningen över tid är att du når ett effektivtivare lärande. Du som deltagare får då möjlighet att reflektera över nya kunskaper, tillämpa dem i din egen verklighet och förstärka resonemanget vid nästa lärtillfälle.

 

Utbildningen kan genomföras som öppen kurs med fysiska träffar, webbaserad distanskurs eller i individuellt skräddarsydd och verksamhetsanpassad form.

 

 

Hur går det till?

Oavsett leveransform varvas teori med diskussioner, övningar och praktikfall som relateras till din verklighet och erfarenheter. I Bas, Plus- och Pro-utbildningarna har du även tillgång till mentorskap och stöd via vår lärportal där det finns material och interaktiva tester.

bottom of page