top of page

MER OM KOMPETENSEKONOMI

 

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste kärnprocesserna i ett företag oavsett det gäller nyrekrytering, vidareutbildning eller inhyrning av personal och konsulter. För att säkra kompetens över tid krävs en koppling till verksamhetens mål och strategier i kombination med flexibel struktur och effektivt lärande.

 

Studier och undersökningar visar att kompetens-utveckling har positiva effekter på företagens prestationsförmåga, innovationer och effektivitet.

 

Nyttan med en genomtänkt kompetensförsörjning
är t ex:

 

  • Ökad attraktion vid rekrytering

  • Ökad affärs- och utvecklingsförmåga

  • Ökad framförhållning vid förändring

  • Minskad sårbarhet genom riskhantering

 

Trots detta saknar många organisationer en central handlingsplan för medarbetarnas kompetens-utveckling. Bland de största utmaningarna med kompetensutveckling för organisationer är att hitta rätt utbildning för behovet och att förstå medarbetarnas behov av kompetensutveckling.

 

I vårt utbildningsprogram Kompetensekonomi stärker du din förmåga skapa en genomtänkt, strukturerad och effektiv kompetensförsörjning.

 

  • Introduktion till Kompetensekonomi - Insikt om modeller för effektiv kompetensförsörjning.

 

  • Kompetensekonomi Bas - Kunskap om att skapa en strukturerad och effektiv kompetensförsörjning.

 

  • Kompetensekonomi Plus - Färdighet att arbeta med kompetensanalys, kompetensplanering, genomförande och utvärdering.

 

  • Kompetensekonomi Pro - Kompetens att utveckla verksamhetens kompetensförsörjningsmodell.

 

Programmet ger dig konkreta verktyg för att analysera, planera, genomföra och utveckla kompetensförsörjningen.

 

Vi ger dig även konkreta exempel och verktyg med anpassning till den nationella kvalifikationsstandarden SeQF som bas.

 2016 LÄRFOKUS AB ©

bottom of page