top of page
Kompetensekonomi Pro
Fördjupningskurs med fokus på kompetensförsörjning
Management för chef och ledare

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är ny chef, operativ chef eller ledare inom affärsdrivande eller offentlig verksamhet och behöver fördjupade färdigheter och kompetens inom effektiv kompetensförsörjning.  

 

Kursen vänder sig även till dig som har en sälj- eller konsultroll och vill stärka din förståelse för kundernas utmaningar.

 

 

Vad lär du dig?

Kursens syfte är att stärka din förmåga att leda, driva, styra och utveckla en verksamhet genom att kunna att analysera kompetensbehov, göra kompetensplaner, planera, genomföra, utvärdera och utveckla  dein verksamhets kompetensförsörjning.

 

Kursen bygger vidare på pluskursen och är en individuell fördjupning inom ledarskap och beslutsfattande med anpassning till dig, dina individuella mål och förutsättningar samt situationer i din verksamhet.

 

 

Lärnivå

Kompetens.

 

Förkunskapskrav motsvarande Plus-kursen.

Påbyggnad med individuellt anpassade insatser.

 

 

Tidsramar

Den effektiva kurstiden är normalt 12 dagar.

 

Beroende på upplägg studietakten kan kurslängden variera.

Om kursen genomförs över en längre period rekommenderar vi 12 träffar under 12 månader.

 

Vi genomför program och kurser i intensiv form eller över längre tidsperioder. En stor fördel med att fördela utbildningen över tid är att du når ett effektivtivare lärande. Du som deltagare får då möjlighet att reflektera över nya kunskaper, tillämpa dem i din egen verklighet och förstärka resonemanget vid nästa lärtillfälle.

 

Utbildningen kan genomföras som öppen kurs med fysiska träffar, webbaserad distanskurs eller i individuellt skräddarsydd och verksamhetsanpassad form.

 

 

Hur går det till?

Oavsett leveransform varvas teori med diskussioner, övningar och praktikfall som relateras till din verklighet och erfarenheter. I Bas, Plus- och Pro-utbildningarna har du även tillgång till mentorskap och stöd via vår lärportal där det finns material och interaktiva tester.

 

Vi använder även Reagens affärssimulering i vissa moment. Du får driva en mindre affärsverksamhet med dess utmaningar. Ett inspirerande sätt att lära och med ett helhetsperspektiv som är svårt att nå med vanlig undervisning.

bottom of page