top of page
Affärs- och ekonomistyrning Intro
Introduktionskurs med fokus på verksamhetsstyrning
Management för alla

För vem?

Verksamhetsstyrning för alla kräver inga förkunskaper och vänder sig till hela organisationen. En introduktion till verksamhets- och ekonomistyrning eller katalysator i förändringsarbete.

 

Med rätt kunskap och helhetssyn kan alla medarbetare bidra till utveckling av organisationens effektivitet och resultat. En organisation där medarbetarna tänker och agerar proaktivt och förstår sin roll har stora förutsättningar att bli morgondagens vinnare.

 

 

Vad lär du dig?

Kursen ger insikt och kunskap kring en verksamhets utmaningar, uppbyggnad och styrning samt grundläggande kunskap om ekonomiska begrepp och samband.

 

Exempel på moment som vi arbetar med är:

 • Omvärldsanalys

 • Vision, affärsidé och strategier

 • Balanserat styrkort och mål

 • Organisation och nyckelpersoner

 • Ekonomiska grundbegrepp och samband

 • Rörliga och fasta kostnader

 • Intäkts- och kostnadsbudget

 • Prissättning och produktkalkylering

 • rundläggande affärstransaktioner

 • Resultat- och balansräkning

 • Grundläggande nyckeltal och analys

 • Konsekvensanalys

 • Affärsutveckling / expansion

Lärnivå

Insikt och Kunskap.

 

Inga förkunskapskrav.

Påbyggnad med Affärs- och ekonomistyrning Bas.

 

 

Tidsramar

Utbildningen genomförs normalt på 1-2 dagar fördelat på 1-2 tillfällen men genomförandet kan anpassas beroende av mål och situation .

 

 

Hur går det till?

Med hjälp av Reagens affärssimulering synliggör vi processer och ekonomiska samband.

 

Baserat på verkliga situationer och lättförståeliga modeller får deltagarna ökad kunskap om olika aktiviteters inverkan på såväl det egna som företagets resultat och lönsamhet. Simuleringen ställer krav på långsiktiga och kortsiktiga ställningstaganden.I små grupper driver och utvecklar deltagarna affärsverksamheten i konkurrens med varandra.

 

Team-baserat lärande och ”learning by doing” gör det inspirerande och roligt att lära. Dessutom med ett helhetsperspektiv som är svårt att nå med vanlig undervisning. Lärandet effektiviseras och därmed värdet av investering i kompetensutveckling.

 

Affärssimuleringen  finns för ett flertal olika branschlogiker och kan även anpassas till skilda verksamheter. Utbildningen kan kombineras med mentorskap samt stöd via vår lärportal där det finns tillgång till material och interaktiva tester.

 

bottom of page